Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Algemene Voorwaarden

Hier volgen de algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) van Blue Denim Lodge B.V. (‘Josephine & Co’ of ‘we’). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u bij Josephine & Co plaatst via onze webwinkel op www.josephineco.com (‘Website’). ‘U’ betekent u, de klant. Door een bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op de tussen u en Josephine & Co aangegane overeenkomst.

In deze Voorwaarden worden uw rechten en verplichtingen in verband met uw bestelling van producten via de Website toegelicht. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door alvorens bestellingen op de Website te plaatsen. We raden u aan een kopie van de Voorwaarden te bewaren voor latere raadpleging.

INHOUDSOPGAVE

 1. Informatie over Josephine & Co
 2. Toelatingsvoorwaarden voor aankoop
 3. Producten
 4. Bestellingen
 5. Prijsinformatie
 6. Aanvaarding van uw bestelling
 7. Betalingen
 8. Recht op annulering, herroeping en teruggave
 9. Levering
 10. Beschadigde of defecte artikelen
 11. Gebruik van de Website
 12. Intellectuele-eigendomsrechten en inhoud van de Website
 13. Derden
 14. Privacy
 15. Aansprakelijkheid
 16. Diverse
 17. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid
 18. Wijzigingen in deze informatie
 19. Klachten
 20. Contact met onze klantenservice

1. INFORMATIE OVER JOSEPHINE & CO

  1.1         Josephine & Co is een in Nederland geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De contactgegevens van Josephine & Co zijn:

  Blue Denim Lodge B.V.           
  Danzigerkade 223C   
  1013 AP Amsterdam      
  Nederland

  Telefoonnummer: T+31 20 705 5192 (maandag - vrijdag 9:00 – 17:00 uur)

  E-mailadres: info@josephineco.com
  KvK-nummer: 61068993

  Btw-identificatienummer: NL854191562B01

  2. TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR AANKOOP

  2.1         Voordat u een aankoop kunt doen op de Website, is het van belang dat u uw gegevens - zoals uw naam, e-mailadres, afleveradres en betalingsgegevens - in overeenstemming met de instructies juist en volledig verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte gegevens. Josephine & Co behoudt zich het recht voor uw bestelling te weigeren indien u onjuiste gegevens verstrekt. Josephine & Co gebruikt de door u verstrekte gegevens uitsluitend zoals is aangegeven in het privacybeleid.

  2.2         Om een bestelling bij Josephine & Co te plaatsen moet u een consument (en geen doorverkoper) zijn en in het bezit zijn van een geldige creditcard of bankpas die is verstrekt door een voor ons acceptabele bank. Voor klanten jonger dan 18 jaar is de toestemming van een ouder of voogd vereist.

  2.3         Producten die door de consument worden gekocht, zijn voor persoonlijk gebruik of als schenking bedoeld en mogen niet worden doorverkocht of voor commerciële doeleinden of een ander commercieel voordeel worden gebruikt. Daarnaast behoudt Josephine & Co zich het recht voor meerdere hoeveelheden van een naar een klant of postadres te verzenden artikel te beperken.

  3. PRODUCTEN

  3.1         We streven ernaar het (de) artikel(en) zo juist mogelijk te beschrijven op de Website. Ten gevolge van uiteenlopende beeldvormings- en weergavetechnologieën of om andere technische redenen kunnen zich echter kleine verschillen in kleur en andere verschillen in het (de) artikel(en) voordoen. Josephine & Co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze verschillen.

  3.2         Alle producten blijven de eigendom van Josephine & Co totdat alle ons ingevolge enige overeenkomst verschuldigde bedragen volledig zijn betaald, inclusief de betaling van onkosten en voor vroegere, latere of deelleveringen. U mag producten pas verkopen, vervreemden of bezwaren wanneer de volledige eigendom op u is overgegaan.

  3.3         We willen u wijzen op de was- en onderhoudsinstructies op de etiketten van de producten. We zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een onjuiste behandeling van producten, waaronder een behandeling die in strijd is met de instructies.

  3.4         In geval van een beperkte oplage of beperkte productie kunnen extra beperkingen, zoals een limiet op het aantal producten per klant, van toepassing zijn. Deze extra beperkingen worden u via de Website bekendgemaakt.

  3.5          Alle op de Website weergegeven producten gelden zolang de voorraad strekt. Dit betekent dat een op de Website weergegeven product mogelijk niet langer kan worden gekocht, hoewel we ernaar streven de beschikbare voorraad op de Website weer te geven.

  4. BESTELLINGEN

  4.1         Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door ons en beschikbaarheid, en artikelen in uw winkelwagen zijn niet gereserveerd en kunnen door andere consumenten worden gekocht.

  4.2         Als u de betaalpagina heeft doorlopen en uw bestelbevestiging per e-mail heeft ontvangen, kunt u en kunnen wij geen wijzigingen meer aanbrengen in uw bestelling. Zorg er daarom voor dat alles juist is.

  4.3         Als u uw e-mailadres heeft gegeven om op de hoogte te worden gesteld wanneer een specifiek op de Website weergegeven product binnenkomt, zullen we proberen u binnen 48 uur vanaf het moment waarop het product op de Website staat te informeren.

  5. PRIJSINFORMATIE

  5.1         Op de Website weergegeven prijzen zijn in euro's en inclusief btw tegen het geldende tarief. De europrijs van een product die wordt weergegeven op de Website op het moment waarop de bestelling wordt geaccepteerd, wordt aangehouden tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing.

  5.2         Lokale kosten (zoals invoerrechten, omzetbelasting) kunnen van toepassing zijn afhankelijk van uw regio en lokale douanerechten. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening.

  5.3         De op de Website weergegeven prijzen kunnen worden gewijzigd naar aanleiding van valuta- en wisselkoersschommelingen, afprijzingen en andere commerciële factoren. De op uw bestelling van toepassing zijnde prijs is de prijs die geldt op het moment waarop uw bestelling wordt geaccepteerd. De prijzen tussen onze producten in fysieke winkels en op de Website kunnen variëren.

  5.4         We streven ernaar alle prijzen op de Website juist weer te geven, maar er kunnen zich fouten voordoen. Indien we een fout ontdekken in de prijs van een van de door u bestelde artikelen, zullen we u per e-mail informeren over de prijswijziging en u de keuze geven uw bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs of uw bestelling te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, wordt uw bestelling geannuleerd. Als u reeds voor de goederen heeft betaald, betalen we u zo snel mogelijk het volledige bedrag terug. Indien producten worden teruggeroepen terwijl deze onderweg zijn, zullen we uw terugbetaling verwerken zodra de producten aan ons zijn teruggestuurd.

  6. AANVAARDING VAN UW BESTELLING

  6.1.        Als u een bestelling via onze Website plaatst, sturen we u een bestelbevestiging per e-mail. Deze bevestigende e-mail dient ter bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen, maar is geen bevestiging van aanvaarding van uw bestelling.

  6.2         Alle door u geplaatste bestellingen moeten door ons worden geaccepteerd. Tenzij u uw bestelling annuleert, zijn de aanvaarding van uw bestelling en de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en Josephine & Co voltooid wanneer we u een e-mail sturen om te bevestigen dat de goederen zijn verzonden. 

  6.3         We behouden ons het recht voor uw bestelling niet te aanvaarden, bijvoorbeeld als we niet in staat zijn een betalingsmachtiging te verkrijgen, indien er beperkingen voor verzending van toepassing zijn op een bepaald artikel of afleveradres, als het bestelde artikel niet op voorraad is of niet voldoet aan onze normen voor kwaliteitsbewaking en is ingetrokken, of indien u niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals deze zijn uiteengezet in deze Voorwaarden.

  6.4         We kunnen ook naar eigen oordeel een transactie weigeren te verwerken en derhalve weigeren deze te aanvaarden om welke reden dan ook of op elk gewenst moment dienstverlening aan iemand weigeren. We zijn niet aansprakelijk ten aanzien van u of een derde vanwege het terugtrekken van enige producten van de Website, ongeacht of deze producten zijn verkocht of niet, of vanwege de verwijdering, de controle of de aanpassing van enige materialen of inhoud op de Website, of vanwege de weigering een transactie te verwerken of het annuleren of opschorten van een transactie nadat de verwerking daarvan is aangevangen.

  6.5         Als we niet in staat zijn te leveren in overeenstemming met de in de bevestiging uiteengezette voorwaarden, zullen we contact met u opnemen en u in de gelegenheid stellen de bestelling te annuleren. Als we reeds betaling hebben ontvangen, zullen we u het desbetreffende bedrag terugbetalen.

  7. BETALINGEN

  7.1         We accepteren diverse betalingsmethoden waaronder iDeal, Visa, MasterCard, Bankcontact/Mister Cash, PayPal en Giropay, alsook eventuele andere methoden zoals duidelijk aangegeven op de Website van tijd tot tijd.

  7.2         Indien u met een creditcard betaalt, wordt u gevraagd het kaartnummer, de geldigheidsduur van de creditcard en de CVC-code te geven. We maken gebruik van de MasterCard SecureCode en SSL- versleuteling, wat onbevoegde toegang tot creditcardgegevens voorkomt. We slaan de creditcardgegevens niet op nadat de transactie is voltooid. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacybeleid.

  7.3         Alle houders van creditcards/bankpassen worden onderworpen aan validatiecontroles en een machtiging van de kaartverstrekker. Indien de verstrekker van uw betaalkaart om welke reden dan ook weigert om de betaling te autoriseren, zullen we u daarvan onmiddellijk bij het afrekenen op de hoogte stellen. We kunnen in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of niet-levering.

  7.4         Indien we ervoor kiezen, of daartoe verplicht zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, om een factuur te verstrekken of beschikbaar te stellen, behouden we ons het recht voor om elektronische facturen te verstrekken of beschikbaar te stellen en gaat u akkoord met deze vorm van facturering.

  7.5         Promotiecodes zijn niet overdraagbaar en er is geen mogelijkheid promoties voor geld in te wisselen. Bovendien kunnen promotiecodes niet worden gebruikt in combinatie met andere promotiecodes of aanbiedingen en moeten deze worden verzilverd op de daartoe aangegeven datum, indien deze wordt gegeven.

  8. RECHT OP HERROEPING EN TERUGGAVE

  8.1         U hebt een recht op herroeping binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen. De herroepingsperiode verloopt na 30 dagen vanaf de dag die volgt op de dag waarop u (of iemand die u heeft aangewezen, anders dan een vervoerder) de laatste levering van de desbetreffende bestelling heeft ontvangen. In geval van deelleveringen begint deze periode zodra u het laatste artikel van uw bestelling heeft ontvangen.

  8.2         We ruilen geen producten. Als u een product wilt ruilen, moet u uw aankoop terugsturen voor terugbetaling en een nieuwe bestelling plaatsen.

  8.3         Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons schriftelijk in kennis stellen van de herroeping van uw bestelling per e-mail aan: info@josephineco.com

  8.3         Om uw recht op teruggave uit te oefenen, moet u gebruikmaken van het bij de zending geleverde retourformulier en retouretiket. In geval van teruggave moeten de volgende stappen worden ondernomen:

  1. Vink het (de) vakje(s) van het (de) artikel(en) dat (die) u wilt terugsturen aan. Vul ook de reden van de retourzending in.
  2. Verpak uw artikel(en) in de doos/zak waarin u dit (deze) heeft ontvangen of in een andere doos/zak en voeg dit retourformulier bij de zending.
  3. Plak het retouretiket op de doos/zak.
  4. Breng de zending naar het dichtstbijzijnde afgiftepunt en bewaar het ontvangstbewijs.
  5. Zodra uw retourzending in ons magazijn is ontvangen, zullen we uw terugbetaling onmiddellijk verwerken. Houd er rekening mee dat het tot een week kan duren voordat u de terugbetaling ziet weergegeven (afhankelijk van uw oorspronkelijke betalingsmethode).

  8.4         Alle goederen moeten ongebruikt en/of ongedragen zijn. Alle originele verpakkingen met prijsinformatie, etiketten en labels moeten intact zijn. Er mag geen tape zijn aangebracht op het (de) artikel(en) of de verpakking daarvan. Alle artikelen moeten worden teruggestuurd in een doos om de vorm daarvan te beschermen. Retourzendingen die niet voldoen aan ons beleid, worden niet geaccepteerd en worden naar u teruggestuurd.

  8.5         We zullen u volledig terugbetalen, inclusief de door u betaalde verzendkosten. Als u een deel van uw bestelling terugstuurt, zullen we u alleen de kosten van het teruggestuurde artikel terugbetalen. We kunnen een bedrag in mindering brengen op de terugbetaling wegens waardevermindering van geleverde goederen, indien deze vermindering het gevolg is van een onnodige behandeling door u (zoals, zonder beperking, het gebruik en/of dragen van de goederen).

  8.6         We zullen u zonder onnodige vertraging terugbetalen, maar niet later dan:

  (i) 30 dagen na de dag waarop we aan u geleverde goederen van u terugontvangen; of
  (ii) (indien eerder) 30 dagen na de dag waarop u ons bewijs heeft verstrekt dat de goederen zijn teruggestuurd; of
  (iii) indien geen goederen zijn geleverd: 30 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw herroeping.

  8.7         We zullen u terugbetalen middels dezelfde betaalmiddelen als die u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft aangegeven. U zult in elk geval geen vergoedingen verschuldigd zijn ten gevolge van de terugbetaling.

  8.8         Indien we goederen naar u hebben toegestuurd en u heeft uw bestelling geannuleerd, kunnen we terugbetaling inhouden totdat we de goederen terugontvangen hebben of u bewijs heeft verstrekt dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet. Als we de goederen niet terugontvangen, kunnen we deze bij u laten ophalen en komen de kosten voor uw rekening.

  9. LEVERING

  9.1         We bieden een reeks leveringsopties waaruit u de methode kunt kiezen die het best bij u past. Er kunnen specifieke bepalingen en voorwaarden en verschillende leveringskosten van toepassing zijn op de diverse leveringsopties. Raadpleeg de volledige informatie hierover in ons verzendbeleid.

  9.2         We bieden wereldwijde verzending via onze partner PostNL. De exacte verzendingstarieven zijn afhankelijk van het bedrag van uw bestelling en/of het land waarnaar uw bestelling wordt verstuurd.

  9.3         Alle zendingen zijn verzekerd en hebben een traceernummer waarmee de zending kan worden gevolgd. Dit traceernummer wordt aan u verstrekt in de e-mail ter bevestiging van verzending. Opgemerkt dient te worden dat deze traceergegevens worden gehost door de website van de koeriersdienst, en dat deze niet door ons worden gecontroleerd.

  10. BESCHADIGDE OF DEFECTE ARTIKELEN

  10.1       Alle artikelen van Josephine & Co zijn voorzien van een garantie van één jaar tegen materiële gebreken en fabricagefouten. Deze garantieperiode kan verschillen afhankelijk van de toepasselijke wetgeving van het land waarnaar het artikel wordt verzonden. Deze garantie dekt uitsluitend productiefouten.

  10.2       Indien het probleem is veroorzaakt om andere redenen dan de kwaliteit van materialen of het assemblageproces, wordt het oorspronkelijke product naar u teruggestuurd. We geven geen terugbetaling van producten:

  • die zijn verkregen van een andere bron dan de Website of een fysieke winkel van Josephine & Co;
  • die zijn beschadigd door oneigenlijk gebruik of nalatigheid (d.w.z. blootstelling aan chemicaliën, bijtende stoffen, open vuur, hitte, scherpe voorwerpen, etc.); en/of
  • die zijn beschadigd door onjuist gebruik of activiteiten anders dan het beoogde doel.

  10.3       De levensverwachting van een product is afhankelijk van de individuele gebruiker van het product, de gebruiksomstandigheden en de specifieke slijtagepatronen van de gebruiker. Indien onze producten door normale slijtage zijn beschadigd of indien de redelijke levensduur daarvan is overschreden, worden deze niet vervangen.

  10.4       Als u denkt aanspraak te kunnen maken op een garantie betreffende een onlineaankoop, kunt u per e-mail contact met onze klantenservice opnemen via: info@josephineco.com. Geef in deze e-mail het oorspronkelijke bestelnummer, foto's van de vermoede tekortkoming en een korte beschrijving van de claim. Onze klantenservice zal besluiten of de schade het gevolg is van een fabricagefout of van een afwijking van de fabrieksspecificaties. Indien onze klantenservice vaststelt dat u een claim heeft, wordt (worden) het (de) artikel(en) aan u terugbetaald of indien mogelijk vervangen (op basis van beschikbaarheid).

  11. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

  11.1       Soms kunnen er op onze Website gegevens voorkomen met typfouten, onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot productbeschrijvingen, prijsinformatie, aanbiedingen, offertes, verzendkosten of beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor op elk gewenst moment eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren, gegevens te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren in geval van een kennelijke vergissing.

  11.2       U gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gebruik van deze Website en voor al uw communicatie en activiteiten op en ingevolge deze Website. Als we vaststellen dat u bij verboden activiteiten bent betrokken of betrokken bent geweest, niet eerbiedig was ten opzichte van andere gebruikers of anderszins de Voorwaarden heeft geschonden, kunnen we u de toegang tot deze Website tijdelijk of permanent ontzeggen.

  11.3       We beloven niet dat de functionele aspecten van de Website of de inhoud vrij van fouten zijn/is of dat de inhoud of de server die deze beschikbaar stelt vrij van virussen of andere schadelijke componenten is. We raden alle internetgebruikers altijd aan om ervoor te zorgen een up-to-date antivirusprogramma te installeren.

  12. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN EN INHOUD VAN DE WEBSITE

  12.1       Alle onderdelen op de Website zijn eigendom van of worden gelicentieerd aan Josephine & Co en haar dochterondernemingen. Alle onderdelen van de Website, inclusief (zonder beperking) het algemene ontwerp en de inhoud, kunnen worden beschermd door auteursrecht, morele rechten, modelrechten, databankrechten, handelsmerken en krachtens andere wetten op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten. Elke verveelvoudiging of verspreiding van deze onderdelen is verboden en kan aanleiding geven tot civiel- of strafrechtelijke sancties. Zonder het voorgaande te beperken, is het verveelvoudigen of het gebruik van bovenstaande materialen naar/op een andere server, locatie of drager voor openbaarmaking, verveelvoudiging of verspreiding, zowel online als offline, uitdrukkelijk verboden. 

  12.2     Deze Website is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Het is u niet toegestaan om inhoud, software, producten of diensten op deze Website te wijzigen, te verveelvoudigen, te verspreiden, door te sturen, weer te geven, uit te voeren, te reproduceren, openbaar te maken, te licentiëren, commercieel te exploiteren, daarvan afgeleide werken te creëren, over te dragen, te gebruiken voor datamining of te verkopen. Het is u niet toegestaan om deze Website of enige inhoud daarvan te gebruiken om enige commerciële doeleinden te bevorderen, inclusief reclameactiviteiten of activiteiten om reclame-inkomsten te genereren op uw eigen website.

  13. DERDEN

  13.1       Mogelijk treft u koppelingen van derden aan op onze Website die verwijzen naar websites van derden die niet met ons zijn gelieerd. We zijn niet verantwoordelijk voor deze koppelingen of voor enig verlies of schade dat/die voortvloeit uit het gebruik daarvan. Deze websites hebben hun eigen afzonderlijke algemene voorwaarden en privacyverklaringen. Josephine & Co is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en activiteiten van deze websites.

  14. PRIVACY

  14.1       Josephine & Co eerbiedigt de privacy van individuen die toegang hebben tot de Website en die de Website gebruiken volledig. Raadpleeg ons privacybeleid en ons cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken, welk type gegevens we verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden we deze gegevens openbaar maken.

  14.2       Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord dat we uw persoonsgegevens ten behoeve van de verwerking van uw bestelling opslaan, verwerken en gebruiken. We zullen uw gegevens verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

  15. AANSPRAKELIJKHEID

  15.1       Elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van Josephine & Co, haar dochterondernemingen en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten is uitgesloten voor enig bedrag of enig verlies of enige schade voor u of een derde (inclusief direct of indirect verlies of schade, schadevergoedingen of gevolgschade, inkomsten- of winstderving, verlies van goodwill, gegevens, overeenkomsten of verlies of schade dat/die op enige wijze voortvloeit uit of in verband staat met bedrijfsonderbreking, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, verspilling van management- of kantoortijd en ongeacht of dit/die voortkomt uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, ook indien dit reeds voorzienbaar was) in verband met: (i) deze Website, (ii) het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van deze Website, (iii) eventuele websites die zijn gekoppeld aan deze Website en (iv) alle gegevens op deze Website. Uw enige en exclusieve rechtsmiddel in verband met bovenstaande of in verband met enig geschil met Josephine & Co, haar dochterondernemingen en hun respectieve leidinggevenden, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten bestaat erin uw gebruik van de Website te staken.

  15.2       Niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van een persoon uit of beperkt deze aansprakelijkheid voor het overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit uw eigen nalatigheid, noch de aansprakelijkheid van een persoon wegens een bedrieglijke onjuiste weergave, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt ingevolge de toepasselijke wetgeving. Niets in deze Voorwaarden beïnvloedt uw wettelijke rechten als consument zoals uw recht op teruggave en recht op een kosteloze garantie voor gebrekkige goederen.

  15.3       Indien we niet voldoen aan deze Voorwaarden, zijn we aansprakelijk voor verlies of schade dat/die u ondergaat als een voorzienbaar resultaat van onze schending van de Voorwaarden. Verlies of schade is voorzienbaar indien duidelijk is dat dit/deze zich zal voordoen of indien zowel u als Josephine & Co op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst wist dat dit/deze zich zou kunnen voordoen.

  15.4       We zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die niet zijn veroorzaakt door onze tekortkoming of nalatigheid of indirecte verliezen die een neveneffect zijn van het voornaamste verlies en die niet in redelijkheid konden worden voorzien door u en ons (zoals winstderving of gemiste kansen).

  15.5       We zijn evenmin aansprakelijk voor de tekortkoming in de vervulling van een van onze verplichtingen ingevolge de Voorwaarden indien deze tekortkoming te wijten is aan gebeurtenissen die buiten onze redelijke macht liggen.

  16. DIVERSE

  16.1       Kopjes van artikelen dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Voorwaarden.

  16.2       Elke tekortkoming of vertraging door ons in de tenuitvoerlegging van een (gehele of gedeeltelijke) bepaling van deze Voorwaarden, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van onze rechten of rechtsmiddelen.

  16.3       Het is u niet toegestaan om rechten of verplichtingen krachtens deze Voorwaarden over te dragen zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring. We kunnen al onze rechten of verplichtingen krachtens deze Voorwaarden overdragen aan een van onze dochterondernemingen of gelieerde partijen of aan een door Josephine & Co aangewezen derde.

  17. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

  17.1       Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden en de door u en Josephine & Co aangegane overeenkomst, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

  17.2       De bevoegde rechtbank in Amsterdam heeft de exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit deze Voorwaarden of de door u en Josephine & Co aangegane overeenkomst en deze te beslechten.

  18. WIJZIGINGEN IN DEZE INFORMATIE

  18.1       Josephine & Co behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen oordeel, deze Voorwaarden op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze Website, met vermelding van de datum van de laatste bijwerking ervan. Indien u de Website blijft bezoeken, bent u automatisch gebonden aan de gewijzigde Voorwaarden. Daarom adviseren we u om deze Voorwaarden regelmatig te controleren. Opgemerkt dient te worden dat de op uw bestelling van toepassing zijnde Voorwaarden steeds de voorwaarden zijn die van kracht waren op het moment waarop u de bestelling plaatst, en niet een latere versie.

  19. KLACHTEN

  19.1       Josephine & Co streeft ernaar uitsluitend de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren met betrekking tot haar producten en diensten. Indien u toch klachten mocht hebben, kunt u deze indienen per telefoon, post of e-mail aan:

  Blue Denim Lodge B.V.           
  Danzigerkade 223C   
  1013 AP Amsterdam      
  Nederland

  Telefoonnummer: T +31 20 705 5192 (maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:00 CET)

  E-mailadres: info@josephineco.com

  20. CONTACT MET ONZE KLANTENSERVICE

  Als u problemen heeft met of vragen of opmerkingen heeft over een product of een aankoop, de Website of deze Voorwaarden, of als u eenvoudigweg klantenservice na verkoop behoeft, kunt u contact met onze klantenservice opnemen.

  Telefoonnummer: T +31 20 705 5192 (maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:00 uur)

  E-mailadresinfo@josephineco.com

   

  BIJLAGE

  Josephine & Co Amsterdam

  Danzigerkade 223C

  1013 AP Amsterdam

   

  Ik/we* geef/geven* hierbij te kennen dat ik/we* mijn/onze* koopovereenkomst betreffende de volgende producten herroep/herroepen*:

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  Besteld op*/ontvangen op*:

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Naam van consument(en) en bestelnummer:

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Adres van consument(en):

  ______________________________________________________________

  _____________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Datum/ondertekening door consument(en) (uitsluitend indien dit formulier als papieren versie wordt overgelegd)

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.